STIFTINGA NEDSTRANDSVEKST

Kontakt oss på post@nvekst.no

OM NEDSTRANDSVEKST

Formål

Nedstrandsvekst skal arbeida aktivt og målretta for å auka  verdiskapinga i bygdesamfunnet, med grunnlag i menneskelege,  kulturelle og naturgjevne ressursar, med god forankring i bygda.

Stiftinga skal legge til rette for reiseliv og utvikling av tilknytt  nærings- og friluftsaktivitetar i Nedstrand i tråd med dei til ei kvar  tid gjeldande planar for området.

Stiftinga skal kunne gjennomføra  prosjekt for å fremje formålet i eigen regi, men kan også delta/eige i  andre selskap dersom verksemda er med på å fremje formålet til  stiftinga.

Stiftinga er partipolitisk uavhengig. Styret for stiftinga  kan samarbeida med andre foreiningar eller institusjonar i saker av  felles interesse.

Stiftinga skal legge til grunn natur- og  miljøvernomsyn i sitt verkeområde, og i den daglege drifta.

Styret

Bjørg M. Døving

Trygve Eide

Torbjørn Feet

Birgith Lilleskog

AKTUELT

ÅRSMELDINGER

KONTAKT

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Bjarte Fitjar

Telefon: 91191825

Epost: bjarte@nvekst.no

Bedriftsinformasjon

Organisasjonsnummer: 921 303 548

Navn/foretaksnavn: STIFTINGA NEDSTRANDSVEKST

Organisasjonsform: Stiftelse

Forretningsadresse:

Hinderåvåg 12
5560 NEDSTRAND

 

Postadresse:

Postboks 13
5562 NEDSTRAND